D

Keizersnedes in Ghana

dr Kwaku Asah-Opoku en dr Marcus Rijken
van totaal € 30.000 (16%)

Dr Kwaku Asah-Opoku, is gynaecoloog in Accra, Ghana. Via het UMC Utrecht doet hij onderzoek naar complicaties bij keizersnedes. 

(het onderzoeksteam vanuit het UMCU dat hem ondersteunt is dr Marcus Rijken, dr Joyce Browne, professor Kitty Bloemenkamp en professor Rick Grobbee)

Wereldwijd is er een soort keizersnede epidemie aan de gang. Ook in Ghana. Terwijl de wereldgezondheidzorg organisatie (WHO) een keizersnede percentage van 15% adviseert, was dit in dr Kwaku's ziekenhuis in Accra afgelopen jaar 48%! Veel te veel dus. Onnodige keizersnedes, die zowel voor de huidige zwangerschap als voor volgende zwangerschappen risicovol zijn. In een studie gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift "de Lancet" bleek dat 1 op de 100 vrouwen en 1 op de 10 kinderen in zuidelijk Africa overlijdt als gevolg van de keizersnede (referentie Sobhy, Lancet 2019). Er is een dringende oproep gedaan door de WHO om deze wereldwijde epidemie te stoppen, met de vraag aan dokters en onderzoekers de problemen en risico’s van keizersnedes in kaart te brengen, met name in landen waar vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. En een nadrukkelijk verzoek om tools te bedenken om onnodige keizersnedes te voorkomen.

Dr Kwaku volgt momenteel een groep van bijna 1000 vrouwen die een keizersnede hebben gehad in Accra, Ghana. Nederlandse en Ghanese studenten hebben bij alle 1000 vrouwen exact genoteerd bij wie en waarom de keizersnede is verricht. Ze hebben precies bijgehouden wat er tijdens de keizersnede is gebeurd (dit is een uniek cohort in de wereld). Om deze groep vrouwen de komende jaren te kunnen volgen om te registeren welke lange termijn complicaties ze ervaren, is financiele steun nodig.

Het onderzoeks team zal de moeders regelmatig ontmoeten en er zullen voorlichtings bijeenskomsten georganiseerd worden om de risico's van een volgende zwangerschap met een keizersnede-litteken te bespreken:dit kan met name in lage inkomenslanden, zoals Ghana, leiden tot levensbedreigende situaties voor moeder en kind.  

Om de keizersnede complicaties (pijn, infecties, wondproblemen etc.) te kunnen vergelijken, is het nodig een vergelijkbare groep vrouwen te volgen, die niet met een keizersnede is bevalllen. Ook hen zullen we uitnodigen voor extra kraambed controles. Hiervoor is financiele steun nodig. 

Op basis van de gegevens die we verzamelen (vrouwen met een keizersnede litteken (cases) en zonder keizersnede litteken (controles)) kunnen we straks precies aangeven bij wie en waarom er risico's op complicaties zijn. De ultieme volgende stap is om onderwijs op te zetten voor lokale hulpverleners om precies die risico's en complicaties te voorkomen. Dit project staat gepland voor medio 2021.

Bekijk alle
19-03-2020 | 09:18
30-01-2020 | 14:50
Bekijk alle

Foto

03-03-2020 | 22:52  Het UMCU werkt samen met het KorleBu ziekenhuis in Ghana
Lees meer